Så startar du Dintido

Dintido kalender-klocka är utvecklad för att vara så enkel som möjligt att använda.

  1. Sätt kontakten i väggen
  2. Starta Dintido
  3. Välj svenska

 

Välg språk

Så ändrar du bakgrundsfärgen

Du kan välja mellan:

  • svart bakgrund med vit text
  • vit bakgrund med svart text

Bakgrundsfärgen ändras genom att trycka ett ställe på skärmen där det inte är text.

Svart bakgrund
Vit bakgrund

Så ställer du in tid och datum

När Dintido kommer är den klar att användas. Men om den står utan ström i längre tid kan den glömma bort tiden. Då ställer du enkelt in tid, dag, datum och år så här:

  1. Tryck på det som ska ändras på skärmen, en funktion i taget.
  2. Efter 10 sekunder dyker två pilar upp på skärmen. Tryck på dem och ställ in klockan korrekt.

 

 

Inställd tid 1
Inställd tid 2