Zegar Dintido włącza się w następujący sposób

Zegar Dintido został zaprojektowany, by był tak prosty w użyciu, jak to tylko możliwe.

  1. Wypakuj zegar Dintido i podłącz go do kontaktu
  2. Włącz Twój zegar Dintido
  3. Wybierz język polski

 

Wybierz język polski

Kolor tła zmienia się w następujący sposób

Możesz wybrać pomiędzy:

  • czarnym tłem z białym tekstem
  • białym tłem z czarnym tekstem

Kolor tła zmieniamy przyciskając miejsce na ekranie, na którym nie znajduje się żaden tekst.

Dintido - czarnym tłem z białym tekstem
Dintido - białym tłem z czarnym tekstem

Czas i datę ustawiamy w następujący sposób

Gdy otrzymujesz Twój zegar Dintido, czas jest już ustawiony. Jeżeli zegar pozostaje odłączony od prądu przez dłuższy czas, może on jednak zapomnieć ustawiony czas. Możesz ponownie ustawić czas, dzień tygodnia, datę i rok w łatwy sposób.

  1. Przyciśnij na ekranie ten parametr, który chcesz ustawić.
  2. Po 10 sekundach na ekranie pojawią się dwie strzałki, które należy przyciskać w celu ustawienia zegara Dintido.

 

Czas i datę ustawiamy w następujący sposób 1
Czas i datę ustawiamy w następujący sposób 2