Sådan tændes Dintido

Dintido er udviklet til at være så nem at anvende som muligt.

  1. Pak Dintido’en ud og sæt den i stikket
  2. Tænd Dintido’en
  3. Vælg sprog ved at trykke på flaget

 

Vælg sprog

Sådan ændres baggrundsfarven

Du kan vælge mellem:

  • sort baggrund med hvid tekst
  • hvid baggrund med sort tekst

Baggrundsfarven ændres let.

Du trykker blot trykke på skærmen et sted hvor det ikke er tekst.

Sort baggrund med hvid tekst
Hvid baggrund med sort tekst

Sådan indstilles tid og dato

Når du modtager din Dintido er tiden indstillet, og selv om du slukker den, vil den huske tidsindstillingerne.

Hvis den står uden strøm i længere tid, kan den dog glemme tiden.

Du kan nemt indstille tid, dag, dato og år.

 

  1. Tryk på skærmen på det felt du ønsker at ændre, fx. time
  2. Efter 10 sekunder dukker to pile op på skærmen
  3. Brug pilene til at justere feltet
  4. Når du har indstillet det ønskede, så trykker du blot et andet sted på skærmen for at få pilene til at forsvinde.
Indstilling af tiden, trin 1
Indstilling af tiden, trin 2